NovoMiloševačka Slika dana - 27.11.2016

Državljan sam, Pesničke republike !!!

Državljan sam, Pesničke republike !!!

    Opis: Moram nešto da Vam "izPričam"...

    Već iz raniji' najava, ste mogli "viditi", da je "osnovata" - Pesnička republika, u "Novo Miloševo" !!!

    Ja sam tu "doBijo" zadatak, da "slikam" sve učesnike, "na prvi" dân proglašenja republike, koji su "deklemovali" svoje "ricitacije" i tim' stekli prâvo, na novo državljanstvo !!!

    I kad' je sve to počelo, dok sam ja još uvek na moj "foto-oparat štelovo" i "usklađivo svêtlo, format" i sve ostalo, a što se tiče fotografija, na "sâm početak", Radovan Vlahović, koji je osnivač, vlasnik i "diriktor Banatckog" kulturnog centra, je rêdom proziv'o nekol'ko zaslužni', da im dodeli državljanstvo, a "brez čitanja ricitacija", jer "kav", da nije nji' bilo, ni Pesničke republike "neBi" bilo !!!

    I "ondak" sam čuo nešto, kako je kaz'o, u smislu...

    ..., dalje nisam ni sluš'o, neg' sam već "gledijo" u pravac publike, da vidim, koji(a) će to da ustane, pa da "slikam, poGotovu" što je Radovan "bijo" pun "fâle"..., kad' ono, čujem:

    Nemam "rêčiju", kojim bi Vam to opis'o, a pri "velikim tâpšanju", od strane "posetijotckinja" i "posetijoca", kad' sam "svatijo", da se o meni radi..., al' "uGlavnim, imam naPismeno", da sam "državljan" - Pesničke republike , iz Novog Miloševa !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora