NovoMiloševačka Slika dana - 10.12.2016

Ovi Vaši milošefčani, baš i nisu za savobraćaj !!!

Ovi Vaši milošefčani, baš i nisu za savobraćaj !!!

    Opis: Jezerački drum, "danaske"...

    A evo, kako je izgled'o, pre neg' što ga je "uništijo" MK GROUP "Kostićov", viđen foto-okom Ljubomira Bate Kojića...

    Tako je nekad' izgled'o drum do Novog Bečeja, pre neg' što je 1968-me, asfaltiran...

    Profesora istorije, Ivicu Jovanovića, "poznatijog kav" Bata Ivu, svi "znadu, koji" su išli u srednju školu, u Novi Bečej, "pogotovu pacijenti njegovi", kako i' je "zvao", kav" što sam mu i ja "bijo"...

    Tamo "negdi sPočetkom" šezdeseti' godina prošlog' vêka, "kodNas" u "Miloševo" je postoj'o Klub "teknike", čiji je "precenik bijo" Cveta Ludaja ( Svetozar Radojčin... ), a sekretar Mika Apaš ( Milan Baštovanov... ), u "čiji je okvir" bilo više sekcija ( "aftomobilizam", motobiciklizam, streljaštvo, "radijo-amaterstvo i tako dalje... )...

    Jedno predavanje je treb'o da "obDrži" Bata Iva, koji je za Miloševo "krenijo sas" njegovim mopedom, koji se "zvao" Simson, proizveden i "Istočnu Nemecku" ...

    Predavač se "zaTaj" put opremijo "sas" kacigom, avijatičarskim "cvikerima, "kožnjim" odelom, čizmama i rukavicama i sve je bilo dobro, dok se "posla" Crne Bare, nije naš'o iza kolone traktora i prikolica, natovareni' "sas" slamom !!!

    Svir'o je on "sasTrag" njima, al' ga oni od buke nisu čuli, pa se nisu ni sklanjali !!!

    Taj deo puta je "malko" izdignut, pa dugo nije mog'o ni da proba, da i' obiđe, a kad' je naiš'o na "ravnije", up'o je u neki čampaš, pa je pao !!!

    Kad' je najzad stig'o na predavanje, "naMesto" da "sas" opremom "napravi utisak", svi su se "smijali sas šNjimena", jer "bijo" sav "prašnjav", kaciga mu je bila ulubljena, jakna poderana, "kav" i "čakšire"...

    A predavanje je poč'o "sas" sledećom rečenicom:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora