NovoMiloševačka Slika dana - 26.02.2018

Čika Živa Šuster, od devedest i jednog leta !!!

Čika Živa Šuster, od devedest i jednog leta !!!

    Opis: Dvadesetog' "februvara", čika Živa Popović, "šuster poStruki", je "napunijo" devedes't i jednu godinu !!!

    Još uvek je dobrog zdravlja i dalje je vredan i "râdan" !!!

    Kad' sam ga pit'o, šta mu je bilo najteže u životu, kaz'o mi je, da mu je najviše naudila politika i nepravda !!!

    Naime, "posla Drugog" rata je "bijo" perspektivan omladinac i član SKOJ-a, no zavol'o je devojku, čija je mati bila "jâka bogomoljka" i nikako nije 'tela da prizna "civilno", neg' samo crkveno venčanje !!!

    Znao je, da to "po njega" mož' biti opasno, no ipak je "rešijo", da se tâjno "venčadu", na jedno "jutrenje" i nije "to prošlo "mlogo, jednu" nôć mu je policija došla "naKuću", u'apsila i sprovela u novobečejski zatvor, "di" je prov'o četir' meseca i o'ma' "zaTim", još šes' meseci u "bečkerečki" zatvor !!!

    Tek "posla" tog' je osuđen, na dve godine zatvora u "Požarevac, ijAko obtužnica" nije imala nikak'e veze "sas" prâvom, neg' "sas" politikom..., što mu je kasnije "razTolmačijo" jedan "fiškal" !!!

    Možete misliti, šta je sve proš'o, kroz zatvore u posleratno, komunističko "dôbo, počevu" od svakodnevnog spavanja na gô, drven' patos i "leti" i zîmi, mada mu je otac posl'o zimski, kaput, koji mu nikad' nisu predali..., i sve to u ime i zbog ljubavi...

    Kad' se uzme "uObzir", da je još i u vojsku prov'o tri pune godine, "ondak" možete misliti, šta je sve "proŽivijo, proPatijo" i "izDangubijo", u toku njegove mladosti...

    Kad' mi je to sve na brzinu isprič'o, "malko" se "naSmijo" i prokomentaris'o:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora