NovoMiloševačka Slika dana - 25.03.2018

Kumene, Senka, ja i čuveni biblijotekar Žika Râdin

Kumene, Senka, ja i čuveni biblijotekar Žika Râdin

    Opis: U "petak" na "subatu", Banatcki kulturni center, je u "Kumene" im'o promociju dva romana: Bapa i 1934-ta...

    I pre promocije, "biblijotekar" Žika Radin je "izJavijo", da su "uKumene", to dve najčitanije knjige, u zadnji' dvades't godina !!!

    Žiku "ôdavna" poznajem, još iz doba, kad' je "bijo" sekratar u "njinu" Mesnu zajednicu, a ja "precenik" novobečejske "obštine" i dobro smo sarađivali, "brez" obzira, što je "bijo kav socijalista", a ja "kav opozicijonar" iz "demokratckog" bloka, jer je bilo bitno da se "rešavadu" evidentirani, "sevoski" problemi, a ne "teranje" politike...

    "Posla fukcije", ga dugo nisam "vidijo" i "jedared" sam slučajno, zajedno "sas" mojom starijom ćerkom Hristinom, pon'o iz Novog' Sada i njegovu ćerku, a "sas" fakulteta, na vikend...

    Čim smo se pozdravili, o'ma' je kaz'o, da uđem, da nešto popijemo, no, "naŽalost", im'o sam "daljnji" obaveza, pa sam ga "zaMolijo" da mi oprosti !!!

    A on je "ondak poLagâno" podig'o "cvikere, sas" kažiprstom jedne ruke, onako na vr' nosa, pa me je "poMâlko" razočarano pogled'o "krozNji" i "odGovorijo":

    Paz'te..., ništa manje..., neg'..., da se "oŽderemo" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora