Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Domaćo sovče... Večeraske je pun mesec !!! Zdrava râna !?! Doklena kiša pada ? Valjda neće doći da je obere II ... PoslaPodnevni kružok, u sokak 3 Oktobra Kraj jedne sizone... O privrednim značkama u NM-u ... Sve više nam kasni proleće II ? Slikaj Sliku dana !!! Kako su nastali Vojvođani... Kišurina... Kanalizacija...
 
..., dânima "natraške"...
Treći dân proleća !!! Pomagaj brate !!! Pranje sudova..., nekad i sad... Milivoj Bešlin - Zrenjanin il Petrovgrad ?!? Sneg je, baš iznenadijo naše kanađane !!! Vratile su nam se rode !!! Jêmo mi milošefčani i lekvar tašaka !!! Molčan i Kikinđan, a na novomiloševački dobošar ! Stanje u miloševački atar !!! Buran dan, naši vatrogasaca !!! Miroslav Mika Antić, u Novo Miloševo, 1973-će... Samo da led ne zaobiđe, nâs milošefčane !!! Slanine, luka i leba...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...