NovoMiloševačka Slika dana - 06.11.2018

Svi Sveti, Zadušnice...

Svi Sveti, Zadušnice...

    Opis: U "četvtek" su bili Svi Sveti, kod rimokatolika, a u "subatu", Zadušnice "kodNâs" pravoslavaca..., "obaDva" dâna, posvećena našim, najmilijim, "uPokojenim"...

    "NaGroblje" se "nosidu" i "dêlidu najLepči" parčadi "kisalog" têsta, tôrti, kolača, voća..., a i rakije, piva, vina..., šta kô ima i kol'ke su mu mogućnosti...

    Dok je "bijo" živ, pokojni grobljar Maka Pâl Palika , je nekako uvek "bijo prikoPuta rake" i "uvek" je komentaris'o događaje iz života pokojnika, pošto i' je i znao za života, a i većinu je i "saranijo"...

    Ni' "po madžarski" nije "zGlâvno divanijo", a kamoli "po srbski", no, po detaljima, koje je nekim čudom "pâmtijo", je naslednike, "uspevo" da "žacne uDušu" i "izDejstvuje" pomenute, najbolje parčade "dêljenog"...

    E "ondak" je i "uDeljeno" uvek "fâlijo", rečima: najbolje, najveće, "najLepče" i slično...

    I tako mu je "jedared", neko "ponudijo" najmanju crvenu, jabuku, što je tê godine "rodila, kodNâs" u "Miloševo", no, on se nije "dâo" zbuniti:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora