NovoMiloševačka Slika dana - 11.02.2019

Jaroslav Kralik - Galop(štura)(magla)(džada)...

Jaroslav Kralik - Galop(štura)(magla)(džada)...

    Opis: Ovo je još 'edna "slika", saradnika na "ovaj sajt", Jaroslava Kralika iz Kovačice ( Banat... ) , koji je, po "mojim, skromnim" mišljenju, jedan od najbolji', vojvođanski' fotografa, a i "mlogo" šire !!!

    Način, na koji je slikan' pulin "saSlike", je jedan od najteži' i zahteva, pored dobrog poznavanja "foto-oparata", posebnu, dobro "izVedžbanu tekniku", sâmog fotografa, a zove se - panning !!!

    Pored ove "kêre", Jaroslav "odNeDavna" ima još 'ednu, istu tak'u, al' belu pulinku !!!

    Čim sam "vidijo" ovaj râd, mor'o sam da ga "fâlim", pa evo, kako smo "divanili priko, kažedu" neki - "šInterneta":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora