NovoMiloševačka Slika dana - 22.02.2019

Ko ima, bâca veštačko đubre !!!

Ko ima, bâca veštačko đubre !!!

    Opis: Ova "poljaPrivredna aperacija", se "štručno zove" - prolećno "priHranjivanje žita" ( pšenice... ) !!!

    Ima to godina, kad' je jedan traktorista ZZ Miloševo, "dobijo" naređenje, da ide da "bâci" veštačko đubre, a na "jedno jutro žita" i to, tamo "negdi" kod Crveni' štâla..., što ono "kažedu - doleko", čak Bogu iza nôgu !!!

    Kako nije bila velika površina za tretiranje, utovarili su mu u sâm "vikon" ( ono zeleno iza traktora..., ) dva džaka KAN-a, na "koje" je on lično "metno kardan" ( pogonsko vratilo za "vikon"... )...

    Znači..., trebalo mu je više od sât vremena da ode tamo, desetak minuta da pocepa džakove, postavi kardan, baci đubre i vrati se...

    Al' avaj..., još dok je "izlazijo" iz mašinske "radijonice", neko od majstora, mu je neprimetno "izVadijo" kardan iz vikona..., tako da je zabadava iš'o i tamo i natrag...

    On je još i dobro proš'o, jer je jedan, naš "paor", isto tako otiš'o "naNjivu brez" kardana, al' mu je bilo žao da se vrati u selo, a da ne obavi pos'o, pa je malko ter'o traktor, pa je "ondak ulazijo" u vikon i đubre bâc'o "sas" sklopljenim šakama i tako mic, po mic, dok nije bilo "gotavo" !!!

    A rezultat je "bijo" bôlan, jer mu je "veštak", poj'o kožu "naRuke" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora