NovoMiloševačka Slika dana - 18.05.2019

Pratite ovi noćiju, severno nebo, zbog aurore !!!

Pratite ovi noćiju, severno nebo, zbog aurore !!!

    Opis: "NaSliku" je Mesec, od "jučeraske"...

    Ono što bi Vam "skrenijo na pažnju", a to je da ovi' dâna, tačnije "noćiju", će možda biti prilike, da na "severno nebo" vidite polarnu svetlost iliti auroru borealis, što je u "ove, naše krajove, rêdka" pojava...

    Profesor Nedeljko Radnović, Neda Zenduća, mi je prič'o, da je šezdeseti' godina prošlog' vêka, im'o prilike da je "glêdi" iz Miloševa i da većina meštana, tom' nije davala značaj, jer se jedva i "vidila" na "severni orizonat"...

    A takođe sam "jučeraske divanijo, sas jednim, mojim dobrim" iz Vršca, koji mi je kâz'o, da je njegovi prijatelji iz Kanade, već nekol'ko dâna "glêdidu" !!!

    Pa eto, ako "bidnemo" imali sreće, možda se i "kodNâs bidne vidila" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora