NovoMiloševačka Slika dana - 27.12.2019

Valda je najzad gotava ?!?

Valda je najzad gotava ?!?

    Opis: Na "jučeranju" NM Sliku dana , je pomentua - Industrijska zona Jug..., e..., već nekol'ko meseci, "trajedu" radovi na "asfatliranje, kav T rastKrstnice sas drumom" Novi Bečej - Novo Miloševo, a koje "izvodidu" čuveni - JP "Putovi" Srbije !!!

    Mislim, da "neTreba", ni da Vam "naPomenim", da su tû posta'ljena dva semafora, koji "registrujedu", da iz suprotnog pravca "nejde" niko, pa je "zaTo" crveno "svêtlo" uvek Vaše !!!

    Onako "naOko", kako sad' izgleda, "kav" da je sve "gotavo"..., jel'de..., no..., već nekol'ko "pûti", je tako isto bilo "gotavo", pa se "naNovo" greb'o, tek posta'ljen, nov' asfalt i "odnosijo sas kamijonima" u "nepoznat pravac" !?!

    Naši "šereti sevoski tvrdidu", da tu nikak'a "mućka" nije u "pitanje", neg' da je "poSrêdi zdravo, jâk nâtzorni" organ, koji je "po pregledima" izvedenog' stânja, više puti dâvo "ostav", a u smislu:

    - "Deri prošli" sloj asfalta i "udari" nov'..., "doGuđ" se "neNaÛčiš" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora