NovoMiloševačka Slika dana - 15.02.2020

KodNâs Sv. Trivun..., kod komšija Sv. Valentin...

KodNâs Sv. Trivun..., kod komšija Sv. Valentin...

    Opis: "Jučeraske" je u "madžarski kraj" Miloševa, "kodNâs" pravoslavaca "bijo", po "crkvenim" kalendaru, Sv. "Trifun" ..., a kod komšija rimokatolika, Sv. Valentin ...

    Dan ranije, se moj komšija "izaBašće" Zoltan Zoli Pataki, "naJavijo" na "baštensku dêru", da ima, "kav propagandni materijal", a to je zapravo bila "zelena salata", koju on uspešno gâji, a kod oca u "plastenike" !!!

    Kako sam ja, na drugu "lêniju", im'o "dugačak", telefonski "divan", posl'o sam moju, "doleko, bolju, polovinu" Jasminu i kad' joj je "priko" ograde dod'o, "kav" propagandni materijal, kaz'o joj je:

    Za mog' komšiju rimokatolika, je to "cigurno" "bijo" dân ljubavi..., a mi pravoslavci, smo "jučeraske" po običaju, "mâlko" orezivali vinograd i pili "crna" vina..., što nikako "neZnači", da i nama to nije "bijo" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora