NovoMiloševačka Slika dana - 05.05.2020

Ajde prika..., da se mâlko privâtiš !!!

Ajde prika..., da se mâlko privâtiš !!!

    Opis: Moja starija ćerka Hristina - Tina, je "uDâna" u "Kîkîndu", za Dragana Ladičorbića..., koji je poreklom, "po materi" Jêlki, "izBeodre", od Rauški' i to, baš iz "Rauškog sokaka"..., a "po ocu" Žîvi, iz Mokrina ( on je "bijo" jedan od organizatora, čuvene mokrinske "Tucinijade" - nezvaničnog', "uskršnjog, sevetckog prevenstva" u tucanju jaja... )...

    Kad' sam im "jedared bijo" u "posetu", a "prika" Žîva, je baš "spremijo" na "kujinski âstal, lêpo" pârče slanine i to "naDasku" za sečenje i "friška" 'leba..., pa me je "poKânijo", da mu se pridružim !!!

    E sad'..., znate i sami, da mi banaćani, baš i "neVolemo diGuđ" da krenemo, a da se pre tôg, dôbro "neNaJêmo", jer kô znâ šta sve, "neDaj" Bože, nam se mož' desiti..., "poGotovu", ako još i krenemo, tako na "doleke pûte", čak do Kîkînde..., pa sam ga, "glat odBijo" !!!

    A i "prika, kav" i svaki "Banaćan" nije odust'o da "me nudi", pa je sve diz'o slaninu "uVis", pa je "poKazivo štrukturu"..., pa "teknologiju" 'rânjenja 'ranjenîka..., pa "kasapsku" obradu..., pa "salamurenje"..., pa grubo obrađene i posute začine po gornjoj površini... i šta da Vam pričam dalje...

    Sve sam ja to nekako "odbijo"..., dok nije "otvorijo" brisu..., "banatcku" naravno ..., "naSeko" nekol'ko "režnjova i kôšto" i' onako "brezLeba..., a sve nekako, mljackajući i gledajući "poluŽmurećki" ka tavanici...

    A "ondak" je "skrenijo" pogled ka meni i kaz'o:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora