NovoMiloševačka Slika dana - 19.11.2020

IT pobuna, u državu na Srbiju, a pod vučićom !!!

IT pobuna, u državu na Srbiju, a pod vučićom !!!

    Opis: Jedan od prvi' PC "kompijutera uNašu, novobečejsku obštinu", 1988-me godine, sam "nabavijo" za potrebe "ondašnjog" Omladinskog servisa Tisa, "di" smo radili "jaj" i Arsenov Milinko i eto "odTad", pa "na ovamo" se bavim "sas" njima...

    Kad' su i ostali počeli da se "interesujedu" za "kompijutere", ukazala se potreba za poslom "okoNji", pa sam oč'o u "ondašnju, poresku upravu", da se "kav preJavim" za 4-ir' sata 'onorarno, kako je to nekad' moglo, a pored redovnog' posla...

    Sve je bilo u redu, dok nisam pokuš'o da objasnim, čime bi se to ja "bavijo" i kol'ko bi to mene "koštalo" ?

    Zamislite..., "dobijo" sam sledeći odgovor:

    Zamislite Vi to 75 ( i "slovom": Sedamdes'tPet... ) "OdCto", što znači da od naplaćeni' 100 DM ( u ono vreme - "nemecke" marke... ), 75 DM bi treb'o da dâm državi ?!?

    Nisam mog' da poverujem "uTo", pa sam nekol'ko "pûti" pit'o "šalterušu", dal' sam ja to dobro čuo, "naŠta" je surovo, potvrdno klimala glavom !!!

    "NaKraj" sam je pit'o, dal' bi ona radila pod tak'im uslovima, odrečno je klimnula glavom, a i još "jedared" potvrdno, kad' sam joj kaz'o, da je "ondak" bolje da ništa "neRadim" i sedim "kući"...

    Uvek sam "mislijo", da je to "ondak" bila greška te "šalteruše" i njene procene..., kad' ono, a gle šta se dešava ovi' dâna !!!

    "Danaske" se "uGlavnim", što se tiče "kompijutera", sve oba'lja "priko" interneta i po proceni, oko 100000 ( i "slovom": sto hiljada... ) "frilensera ", kako se "zovedu taki" programeri, dizajneri i ostali IT "štučnjaci", tako "zarađivadu" za život, "sas" direktnom, deviznom naplatom iz inostranstva !!!

    I sad' zamislite, ova "država na Srbiju, a pod vučićom, odJedared" 'oće "sledećo":

    - Da "svim, tim, takim"..., oPorezuje" prihode, 5 godina unazad i to na zarađeni' 100 €, da "dâdu" po 80 € i sve to da "platidu, o" roku od 5 dana !?!?!?!?!

    Eheeej..., pa ovi naPR'Dnjaci, na čelo "sas njinim firerom, organizujedu" pljačku, "doSad" neviđenu u "istoriju ljudcke" civilizacije, a "kav" u državno ime !!!

    Detaljnije - AKO KLINETE ÔDENA !!!

    * NAJNOVIJA VEST -

    - Iako su u prvi plan izbili frilenseri, pomenuta najava Poreske uprave odnosi se i na mnoge druge kategorije građana: na osobe koje su od prijatelja i rođaka iz inostranstva primale novčanu pomoć, na građane koji privremeno i povremeno rade u inostranstvu, kao i na one koji godinama žive i rade van zemlje, a nisu odjavili prebivalište iz Srbije.

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora