NovoMiloševačka Slika dana - 09.12.2020

I Džej se uPokojijo...

I Džej se uPokojijo...

    Opis: I Džej se "uPokojijo"... i naravno..., bila je nedelja...

    Nikad' nisam vol'o "narodnjake"..., ni' sad' i' "neVolem"..., no..., za neke od nji', sam im'o "rešpekt, kav" što je Toma Zdravković, pa "ondak" Šaban Bajramović... i naravno Džej Ramadanovski...

    Od prve dvojice, izmeđ' ostali' i "danaske" imam "granafonske" LP ploče, "smešćene" u jedan orman...

    Kad' se Džej "poJavijo sKrajom" osamdeseti', "sPočetkom" devedeseti' godina prošlog' vêka, usp'o je da me nekako "zajInteresuje, sas" karakteristično, "žalostivim" glasom, koji nije mog'o da zvuči ni nežno, a ni "priterano" glasno...

    Takođe..., im'o je čitav niz, veoma uspešni', video spotova "zaTo dôbo"..., međ' kojim' mi se najviše "svidijo" sledeći...

    Tu "negdi" 1991-ve, 1992-ge..., je "jedared nastupijo" i "kodNâs" u "Miloševo", u "salu bijoskopa" Zadružnog' doma ( koji je kasnije "izGor'o"... ). Čim je stig'o, 'teo je, pre nâstupa, da vidi binu i kad' je uš'o u predvorje iza rimski' lukova, "vidijo" je, da se "dečurlija" "sIgra bilijara". O'ma' je uz'o štap "uRuke" i poč'o da se i on "bilijari", na "obšto" oduševljenje prisutni'. Onako "mâli", ispod kačketa "sas" velikim šiltom, obučen u bledo, plavi džins i obuven u "bêle patike", savršeno se "uklopijo uTaj ambijenat" i ost'o je tu, do "prid" sâm "koncerat"...

    I "ôdena, naSliku" dana, od - 01.06.2013, "pod naslovom" - Petrolejka je pomenut, pa bi' baš vol'o, da je "priGledate" i vidite kol'ki je Džej im'o uticaj, na sve nâs, a u "običan život"...

    - Neka mu je vječnaja slava i pamjat !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora