NovoMiloševačka Slika dana - 13.12.2020

Kav miš u kukuruz !!!

Kav miš u kukuruz !!!

    Opis: Kad' "guđ" bi ranije sreo, pokojnog' majstor Paču molera i pit'o ga - kako ste majstore, on bi mi "odGovorijo":

    E miša "saSlike", sam "jedan dân", zatek'o u lonac kukuruza, "sas" kojim 'rânim kokoške !!!

    Bilo mi ga je žao, pa sam 'teo da ga pustim napolje, no, kad' bi nakren'o lonac, on bi skak'o na suprotnu, "višlju stranu, tako da to nikako nije "uspevalo" !!!

    "Ondak" sam "očo" po mâlu lopaticu, pa da probam "sas šnjomena" da ga izbacim, al' sam usput "uRadijo" još nekol'ko sitni' poslova i dok sam se "vratijo", njega više nije bilo !!!

    "PoMislijo" sam, da je nekako ipak usp'o da iskoči..., dok "mâlko" dalje nisam "sPazijo" môg' mačka, kako se zadovoljno "obLiziva..., kav" i "posla" svakog', dobrog' "provijanta" !!!

    Znači, vâži i:

    - "Kav" miš u kukuruz' !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora