NovoMiloševačka Slika dana - 29.12.2020

I cuncuKret je takođe..., jedna od zâraza !!!

I cuncuKret je takođe..., jedna od zâraza !!!

    Opis: Ima râzni' zâraza, poznati' iz "medecine" !!!

    I pržen' "cuncuKret" je takođe..., jedna od zâraza, jer kad' počneš, da ga cepaš, "neMož" ga se lako otarasiti !!!

    Dušan Mirkov - Duško Morgan, je "bijo" jedan od najveći' ljubitelja cêpanja "cuncuKreta", koje sam poznav'o. Sâm je bîro, prao i "pržijo" semenke i "ondak" i' je cep'o, al' i "delijo" drugim'...

    Njegova taktika je bila, da se prvo semenka "metne" izmeđ' pâlca i kažiprsta desne ruke i stisne, da bi se uzduž "razPuknila" i tek "posla" tôg', da se "metne" izmeđ' "bûdza" i "sas" zubima završi odvajanje jezgra i ljuske !!!

    Prvo bi uvek "poKazivo", kako mu je koža ogrubila na kažiprst' i palac', na mesto "di prepušava" semenku, a "ondak" i gornji, veliki, prednji zûb, koji je im'o formiranu "rêsu", tamo "di" bi oba'ljo drugu fâzu, cepanja "cuncuKreta" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora