NovoMiloševačka Slika dana - 18.03.2021

Pričajmo po srbski !!!

Pričajmo po srbski !!!

    Opis: "Sinoćke" su se na "teniski turnir" Dubai 2021-ve, jedno "protivu" drugog', "sIgrali" Marton Fučovič ( Márton Fucsovics... ) i naš Dušan Duci Lajović, "di" je "Madžar poBedijo, sas" dva "naPrema" jedan...

    Po prezimenu je očito, da Fučovič ima slovenske korene, pa, evo nečeg', "naTu" temu...

    Izmeđ' ostali', im'o sam čâst, da 1993-će "podPišem" Povelju o bratimljenju, izmeđ' "obštine" Mezetur ( Mezőtúr ) iz "Madžarske" i naše, novobečejske "obštine"...

    To "bratctvo" je Bogu "fâla", nasta'ljeno i traje i dalje...

    Tamo "negdi sPočetka dveIljaditi" godina, delegaciju iz bratckog' grada, a u posetu "Novim" Bečeju, su "činili" precenik i sekretar(ka), koje je "negdi uBačku", z'ustavijo jedan "savobraćajni" policajac...

    Kad' im je "priGledo ćitâbe, vidijo" je, da precenik ima prezime - Drašković, a sekretar(ka) - Jakšić, naravno "pisato po madžarski" i o'ma' im je "pridložijo":

    "Posla" su pričali, kako policajac nikako nije mog'o da s'vati, da "neZnadu" ni rêč "srbskog", a "sas" tak'im prezimenima...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora