NovoMiloševačka Slika dana - 22.04.2021

Pa, ovaj novi pôpa neZna da poji !?!

Pa, ovaj novi pôpa neZna da poji !?!

    Opis: Ima "tô godina", kad je "uKarlovo" doš'o, nov', mlâd' "pôpa", a "kojim" je to bila prva parohija !!!

    Svi su jedva čekali, da ga "vididu", a i "čujedu" kako "poji" i prvo što je im'o da obavi "prid" parohijanima, je bila sa'rana !!!

    "Skupijo" se "sîlan" svet, ne tol'ko zbog pokojnika, neg', baš "zbogTog", novog' "pôpe" !!!

    "Jedno vreme" su mu pažljivo pratili, svaki pokret, svaki pogled i "pôj", dok u "jedan momenat", Mileva Joletova, nije glasno primetila:

    Prisutni su počeli, "uGlâs" da se "smijedu" i kad' su se setili, da su još uvek na "saranu" i "mâlko" se "uĆutili", "pôpa" joj je "odGovorijo":

    Dugo ( a i dân "danaske"... ), se tâ rečenica koristi "uKarlovo", kad' neka od žêna, "pritera sas" komentarom !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora