NovoMiloševačka Slika dana - 14.05.2021

A kako je išla vakcinacija 1972-ge V ?!?

A kako je išla vakcinacija 1972-ge V ?!?

    Opis: I evo kraja ovog' serijala, iz pet delova, a "pod naslovom" - A kako je "išla" vakcinacija 1972-ge ?!?:

  1. 10.05.2021-ve...
  2. 11.05.2021-ve...
  3. 12.05.2021-ve...
  4. 13.05.2021-ve...
  5. 14.05.2021-ve...

    Još "jedared" moram "naPomeniti", da je sve ove spiskove, sačuv'o i dao nam, Stojan Stôja Mesaroš, "naŠta" mu "mlogo fâla" !!!

    Sledi poduži spisak "sviju" đaka Osnovne škole "izBeodre", dok "izKarlova, naŽalost" nije sačuvan...

    Baš "uTu školu" sam i ja iš'o, "kav" đak VI-1 razreda, čija je razredna starešina bila Milena Milovanov ( supruga Milovana..., Lute Bangele... ), nasta'nica "iz zemljoPisa"...

    Vakcinisanje je oba'ljeno u "školsku zbornicu, naSprat" Kaštilja i sećam se, da je "napolje bijo" sunčan dân, tako da tôg', ranog' "poslaPodneva", svetla nisu bila upaljena...

    Doktori nisu "dâvali" 'n'ekcije, neg' su imali, "kav" neke pištolje, "sKojim" bi samo "škljocnili uRame, posla" čega je u vidu traga, ostaj'o krstić, veličine 5x5 mm...

    "Kav" što već znate, povod nastanka ovog' spiska, je bila ta vakcinacija 1972-ge, al' je interesantan što obu'vaća osam, novomiloševački' generacija, rođeni' od 1957-me, pa sve do 1964-te godine ( plus još i ponavljači i oni koji su ranije "krenili uŠkolu"... ) !!!

    "NeVerujem" da je "takvo štâ, doSad" objavljeno na "ineterNjet" i prilika je da pronađete sâmi sebe ( "kav" što sam se i ja pronaš'o... ), roditelje, babe, dede, rođake, prijatelje...

    I "zaKraj", što se vakcinacije tiče, te dâvne 1972-ge godine, "setijo" sam se nečeg'...

    "Mlogi milošefčani" se još uvek "sećadu" Erlemana Andraša - Šindraka, koji je, kako bi ono po "savremenim kazali", bijo "sevoski" klošar, "brezKućnik"...
    Ako će nekom pomoći da ga se seti, im'o je još "špic-nameta": Bukal, Šimi, Mujo i druge, no uglavnom, "bijo" je pošten i mlogim' je ost'o u "lepim" sećanju...
    Vol'o je i mog'o je "mlogo" da "poPije", a najviše piva, no nije se "bunijo" ni' "protivu" vina, a ni "protivu" žestine...

    E pa, on se svima "fâlijo" i pokaziv'o, da je "dvaRed pelcovan" i u "levo", a i u "desno rame"..., a štô i "di" mu je to uspelo, nije 'teo da kaže !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora