NovoMiloševačka Slika dana - 15.09.2021

U madžarski kraj..., nisu okačene zastavice !?!

U madžarski kraj..., nisu okačene zastavice !?!

    Opis: "Danaske" je "kav" - Dan "srbskog" jedinstva, slobode i "nacijonalne" zastave, koji se "kav" slavi u "državu na Srbiju" i "Republiku Srbsku", a izmislili su ga, još prošle godine, nji' troje, "nâjVeći fukcijonera"... il' trojica..., "neZnam" kako, tô da kažem..., pravilno !!!

    I "našo" Novo Miloševo, je još "jučeraske" bilo "oKîćeno, sas" zastavicama po banderama, "sTim", da su na "Glavnu beodransku" posta'ljene, "počevu" od zgrade bivše pošte, pa da centra sela...

    ..., a u "madžarski kraj" nisu, što se i vidi iz naslovne fotografije !!!

    A "Glavna karlovačka" je "oKîćena" cêla" !!!

    Dok sam slik'o ovo, jedan biciklista je stao pored "druma", pa me je pit'o:

    I stvarno..., šta mislite..., kol'ka li je "cena kôštanja" dvostrukog', metalnog' držača, plus "držâlja, plus zastavice "po komâdu", pa pûta..., brôj bandera na "sokake države na Srbiju" ?!?

    "NeSmem", ni da se upustim u "tâj račun"...

    Al' dobro..., eto..., "negdi" se i "uŠpâra"..., "kodNas" u "Miloševo", primera radi, zastavice nisu posta'ljene u "madžarski kraj"...

    ..., tako da je "trošak smânjem" !!!

    Ima još 'edan problem..., "veter" 'oće neki "pût", da "ćarlija", pa "zakovrne" zastavicu "okolo" držâlja...

    ... i to tako nezgodno, da se ni' grb "neVidi" !!!

    Imal' možda plâćeni "ljûdi, protivu" tak'i, prirodni', po vlâst, nezgodni' "rabota" ?!?

    Sluš'o sam i gled'o sam i čit'o sam preporuke, koje "kâžedu", da "naSvaku kuću", treba okačiti "srbsku" zastavu... i kako svaki domaćin, mora, da "metne" šajkaču "naGlavu" ?!?

    Eheeej !!!

    Od moje "jedanajste" godine, živim u "madžarski krâj"..., komšije i "izaKuće" i "ispridKuće" su mi "madžari" i sad', kad' bi ja "kûpijo" i "metno naGlavu srbijansku" kapu..., "naMesto" krâtkog', laloškog' "šiširića"..., poznavajući me, kazali bi - ovaj je "proLupo" !!!

    "Što ono" mi lâle kažemo:

    Šta bi još, mog' da Vam kažem..., osim:

    - Têška bruka i sramota !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora