NovoMilo¹evačka Slika dana - 19.11.2021

Pāmti¹ i bolje ?!?

Ti pāmti¹ i bolje ?!?

    Opis: U¹'o ja u gvo¾šaru, kad' ono tamo, "isprid" tezge, stoji jedan, moj "dīner", koji me je o'ma' pit'o, kako sam, a ja sam mu "odGovorijo, sas" onim "te¹eęim":

    On se "naTo" o'ma' "naSmijo" i "nastavijo":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Va¹ māli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dāljnjog, svakodnevnog izla¾enja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora