NovoMilo筫va鑛a Slika dana - 24.09.2022

Milo筫f鑑n 甧ravica, u SkandiNova ukr规enica !!!

Milo筫f鑑n 甧ravica, u SkandiNova ukr规enica !!!

    Opis: "NeZnam", dal' je "doSad igdi", i箃a "izi筶o" u "ukr规enice", od Novog Milo筫va, Beodre, Karlova, Dragutinova i od "milo筫f鑑na", al' evo..., "ukr规o" sam re鑙, na novine Nova, koje "seredom imadu" poklon dodatak SkandiNova, "di" sam "nijI筼", na pod rednim "brojom" 52 uspravno - Na ko筧rka筴i stru鑞jak Ranko !!!

    Naravno, re筫nje je - Ranko 甧ravica !!!

    Mogu se "poF鈒iti", da je Ranko "bijo" redovan "posetijoc" NM "sajita" i uvek, kad' smo se sretali me je pit'o, u smislu:

    Im'o sam privilegiju i 桠st, na kratak intervu "sas 筃jimena", juna meseca, 2007-me godine !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Va m鈒i prilog, "mlogo" zna鑙, a u cilju "d鈒jnjog, svakodnevnog izla緀nja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora