NovoMiloševačka Slika dana - 23.07.2023

Otvorena nam je sizona crkveni slâva !!!

Otvorena nam je sizona crkveni slâva !!!

    Opis: I ove godine je "kodNâs" u "Miloševo", otvorena "sizona" crkveni' slâva, što se i šire znâ - 22-og jula, kad' je Rimokatoličke crkvene "obštine" Beodra !!!

    Dalje ide ovako:

    Ono što je karakteristično za ovu godinu, je "kav" prvo vêst, da će se nekada'nji župnik Sóti János ( po "srbski" Šoti Janoš...) , od prvog' avgusta, vratiti na isti položaj !!!

    Drugo, ovogodišnji rodčići, a na odžak parohijskog doma, su "naRâstili" i najzad "izLetili" iz "gnjizda"...

    ..., što je već "mloge" počelo da brine, jer "rôdčići" iz okolni' "gnjizda, uVeliko letîdu" naokolo, već desetak dâna !!!

    Doduše..., jedan(a) se "prePôdna", još nije "uSudijo(la)"...

    ..., no, možda je to ta(j), a "poslaPôdna", na jedan, od dva, crkvena krsta...

    Prilikom sletanja, desila se mâla "neCigurnost", al' "posla kraćog stabilizovanja, početo" je mîrno "razGledavanje" okoline, "sas višlje" tačke, neg' što je to bilo "gnjizdo" na odžak', parohijskog' doma !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora