Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Jučeraske nam je bila prva slava !!! Počele su slave novomiloševačke... Kûpi mi jednog..., Periku !!! Slava rimokatličke, crkvene, obštine Beodra !!! Rimokatolička slava i oproštaj od župnika I !!! Počele su crkvene NM-čke slave !!! Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave... Stara, dobra internet teknologija... Rimokatolička, crkvena slava - 2014-te Rimokaolička crkvena slava 2013-te... Stâri recepat za paradajz !!! Rimokatolička crkvena slava 2011-te ... Gibanicijada 2010-te VI ... Rimokatolička crkvena slava ... Rimokatolička crkvena slava ... Anti radar detektori... Proširiva se put za Bočar... Slave miloševačke..
 
..., dânima "natraške"...
Vučićovski program sevoske slave - Sveti Ilija !?! BASKET TURNIR 3 x 3, a kodNâs u Miloševo !!! Kovačev Aleksa Lala - DRAGA MOJA SLOCIKA !!! Kaštilj brez ograde i kapije IV - odgovor ?!? Dobar rod i šljive i kajsije, a sas kajsije !!! Ćuprija 37°C, BeVoGrad, Miloševo 36°C !!! Pojam - Brijon, losijon posla brijanja !!! Srbija protivu nasilja - jedanajsti put !!! Instalisali smo melijoraciju - kâp, po kâp !!! Velika porodica Popov, velika i fotografija !!! Dal znate, šta je ovo naSliku ? Rôdčići su počeli, da izlećedu iz gnjîzda !!! Botovi SnS-Ovaca ( i iz obštine Novi Bečej ) !!! Bijo mi je uGosti, Neša Čavić iz Mokrina !!! Srbija protivu nasilja - deseti put !!! Zorica Baštovanov - Uoči Ivanjdana... Niče nova zgrada, kodNâs u Miloševo... Kaštilj brez ograde i kapije III ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...