NovoMiloševačka Slika dana - 23.07.2016

Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave...

Bruka povodu rimokatoličke, crkvene slave...

    Opis: "Kav" što je i na "prekJučeranju" NM Sliku dana najavljeno, "obDržana" je crkvena slava rimokatoličke crkvene "obštine" Beodra, koja je u prva u niz', a "pridStojidu" nam još dve pravoslavne, crkvene slave i to "uBeodru" i "uKarlovo"...

    U "sokak" B. Kidriča, je je od rânog' jutra "bijo kram"...

    ..., a svečana misa je počela u deset "cati prePodna"...

    ..., koja je bila dobro posećana...

    Župnik Bovíz László ( po "srbski" - Bovis Laslo... ), je po "petnajsti" put organizov'o ovu proslavu...

    A "naŽalost", ono po čemu će ova slava biti zapamćena, je to, da prvi put, "posla" ko zna kol'ko godina, Mesna zajednica "Novog Miloševa", nije odobrila "financijsku" pomoć za organizaciju ove crkvene slave...

    Da se razumemo... i "doSad" je ta financijska pomoć bila više simbolična, neg' značajna, al' je barem nešto drugo, da tako kažem, "ljudcki" značila...

    "PodCetiću", sem dvoje, svi ostali članovi Saveta MZ, su pripadnici "vučićovi" SnS-ovaca i eto kako se "vladadu" prema vernicima rimokatoličke crkve...

    Inače, u "Miloševo" je dobro poznato, kako su i "došli naVlast" u "selo", a najgore je to, što su iz ovog', "kav madžarskog" kraja, "kav izabrata" tri člana Saveta MZ ( SnS-ovaca... ), dok su iz preostali' sedam izborni' jedinica, "birata" po dva !!!

    Nema, ama baš nikak'og izgovora zbog navodne "brezParice", a za tak'o ponašanje, "poGotovu" kad' se već znâ, koga i za koje "novce dovodidu" za "sevosku" slavu 2-og avgusta...

    E "daklem", ne ovo i ono..., neg' baš - têška bruka i sramota !!!

    * NM SLIKE DANA DODATAK - 27.07.2016 - 14:32

    "Posla" pet dana od slave, "danaske" je uplaćeno dvedes't 'iljada dinara, od strane Mesne zajednice "Novog Miloševa", a "brez" ikakvog dûžnog obaveštenja, dal' su i zbog čega su kasnila, "kav" odobrena "financijska sredctva"...

    A "kanda", ni od izvinjenja neće biti ništa, tako da "brez" obzira na uplatu i dalje ostaje têška bruka i sramota !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora