Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Stara, dobra internet teknologija... Rimokatolička, crkvena slava - 2014-te Rimokaolička crkvena slava 2013-te... Stâri recepat za paradajz !!! Rimokatolička crkvena slava 2011-te ... Gibanicijada 2010-te VI ... Rimokatolička crkvena slava ... Rimokatolička crkvena slava ... Anti radar detektori... Proširiva se put za Bočar... Slave miloševačke..
 
..., dânima "natraške"...
NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita... Svađa zbog piva... A gle dedin šešir !!! Šta sve nećedu izmisliti... Plava dêra naNebo... Nađa je kršćena... RazLadila nas je !!! Eeej..., Perice, Perice... Vreme je da nas kiša malko razladi... NeZvata gošća, a na pecanje !!! Počela je sizona bostana...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...