NovoMiloševačka Slika dana - 22.07.2016

NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita...

NM crkve, u pogled izAtara, posla skinutog žita...

    Opis: Evo i' "rêdom, kav saSlike":

    Rimokatolička - posvećena Svetoj Mariji Magdaleni...

    Baš joj je "danaske" slava !!!

    Sledeća je pravoslavna "uBeodru" - posvećena Svetom Arhiđakonu Stefanu...

    Evo je i pravoslavna crkva "uKarlovo" - posvećena Svetom Arhangelu Gavrilu...

    Ostaje još da vernicima rimokatoličke crkve, čestitamo dana'nju slavu !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora