NovoMiloševačka Slika dana - 27.07.2023

Tri rôdčeta, a na dva crkvena krsta !!!

Tri rôdčeta, a na dva crkvena krsta !!!

    Opis: Kad' je "ôdena" bilo reči, o prvoj, ovogodišnjoj, novomiloševačkoj, crkvenoj slavi, 22-og' ovog', izmeđ' ostali' su bila "predctavljena" i tri "rôdčeta", a koji su baš "naTaj dân, sas" odžaka parohijskog' doma, prvi pût "poLetili", od koji' je jedno, o'ma' "sLetilo" na krst crkvenog' tornja !!!

    A eno, na "naslovnu fotografiju" i' vidite svi' troje, a na dva, crkvena krsta, "uSlikati" pre "neki dân" !!!

    Ni brige nama "zaNjî", jer je to "ciguran" znâk, da "umedu", da "letîdu" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora