NovoMiloševačka Slika dana - 14.09.2023

Koga..., mene..., ma nemoj da te ja, sad oma...

Koga..., mene..., ma nemoj da te ja, sad oma...

    Opis: Naslovna fotografija, je iz NM Slike dana, "ot" - 10.10.2008-me, "pod naslovom" - Kad' i kako Lala "bode sas brîsom" ?

    Tû "negdi", do polovine osamdeseti' godina prošlog' vêka, u "Miloševo" je "bîvo" izvesni Daut..., e sad', dal' je "bijo", što ono "kâžedu, kućêvni Cigan" il' "Šiftar", nisam "ciguran, uGlavnim", im'o je neki čudan naglasak i brzo je "govorijo, kav" više 'nako, da bi sakrijo "koji" je...

    Srednje visine, debeljuškast, "sas" sitnim brčićima, uvek "sas" obaveznom "kav titovkom naGlavu", al' onako neuobičajene sîve "farbe", nakrenute više napred i više udesno..., šet'o je po "sokacima, sas" različitom robom, "sumljivog" porekla i to na "raména, naRuke", nudeći je !!!

    Vik'o je šta prodaje, a i tačno je znao, kô bi štâ "kûpijo", pa mu je iš'o "naKuću" !!!

    I šta mu bî, "jedared" je vik'o na "avlinjska" vrâta, Jovana Tomića - Joce Kepula, da mu proda HTZ "pûrslu", koja je imala postavu, od bêle, jagnjeće kože !!!

    Joca je o'ma' "tražijo" da proba i čim je obuk'o i "vidijo" da mu je "poTaman", kaz'o mu je:

    A Daut je o'ma' "oGrajso":

    E sad', "cigurno" znâte za ono, da Banâćan' ni' "uCrkvu nejde brez brîse", pa mu je Joca, "kav" kauboj, o'ma' pokaz'o "patašku" i "brîsu" okačenu o "kajiš", a na desni kúk i kaz'o:

    Daut je momentalno "zaGrebo sokakom", ka karlovačkim "jamurama", a da se nije ni' osvrć'o, jer je "bijo ciguran", da ga neće stići "ljudeskara" od Jôce !!!

    I "posla" tôg', ostali su "dobri", ne pominjući više nikad' ni' jagnje, ni' "pûrslu", ni' "kajiš", ni' "patašku", a ni' "brîsu"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora