Novomiloševački
nadimci ( špic-nameti... )
Tarošan