Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Pemzijonerke slavljenice... Imamo novu anketu, a po Komlovu !!! Cunca izBačke... NM slike iz avijona VII ... NM oeromiting 2009-te... novoMiloševačko - engleski tolmač ! Pogled izDalje na NM - Akača... Pavukova mreža na NM web pendžer... Cvetna bašča...
 
..., dânima "natraške"...
Još edna sas drveta... Dal neko zna, kako se zove ova ptica ? Ljušćenje paprika, po Draganu Beliću !!! Ko da je televizor !!! Održani su 15-ti Dani Teodora Pavlovića Ode mačak iz Banata, po imenu Bačvan... Mora da se zalije !!! Dani Teodora Pavlovića - Godina jubileja Duga, zvanično zadnjog dana leta...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...