Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
NM privezak za letrovizor !!! Prvi sneg, zime Gospodnje 2012/2013-te Bivša kovačnica, kod Bate Sulje... Dnevnik o Gibanicijadi... Ukrašavanje ajzloga ot PC-dućana... Baš ste stvarno ravni ... Tri NM Crkve, a četir tornja II ... Priko 1000-du kačenja naDan... Miloševo - grad u Vojvodinu...
 
..., dânima "natraške"...
Jasil vidijo poštara ? Dok je daljinski na opravku... Gotava je turneja u Sloveniju i Hrvatcku Svinjska kožura... Svakojaki divana ima !!! Natzorniče, dal si ti, baš pravi Lala ? Pišta, šta si najviše volo da radiš ? Kaka ti je ovo rakija ? Rođendanska šminka...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...