Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Opet smo izišli u ALO !!! Ona već slavi !!! TV emisija o muzeju Žeravica... Prvi sneeeg !!! Beodran, a Šveđan !?! Čista priroda ?!? Slike izAtara - Arača... Najveća fotka u NM, a i šire... Vikanja po sokacima...
 
..., dânima "natraške"...
Kad se zaglaviš, a na poljski put... Uglavnom se vreme komentariše... Svako se boji odNekog !!! Jasil vidijo poštara ? Dok je daljinski na opravku... Gotava je turneja u Sloveniju i Hrvatcku Svinjska kožura... Svakojaki divana ima !!! Natzorniče, dal si ti, baš pravi Lala ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...