Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Dan Svetog Nikolaja... Bojić, na prijem u AP Vojvodinu !!! Jal zima, jal nije zima ?!? Referendum MSD NM - još 4-ir dana ! Postaljene su praznične sijalice... Slike izAtara ... Slike izAtara - Mulićov salaš... Banatcki kulturni center... Uredna kućna numera...
 
..., dânima "natraške"...
Dobar je ovaj NB informator !!! Žarica... Neko je gâdno štetovo !!! Kad se zaglaviš, a na poljski put... Uglavnom se vreme komentariše... Svako se boji odNekog !!! Jasil vidijo poštara ? Dok je daljinski na opravku... Gotava je turneja u Sloveniju i Hrvatcku
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...