Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
NovoMiloševačka, zimska ricitacija... Nova tabla - Kod Duleta !!! Čestitke povodu sedmog rođendana !!! Prošo MSD NM !!! Deda Mraz je već bijo u NM !!! Stigla je tabla Doma kulture ... Mlad paor, a za primer... Kumrijada I.... Slanina iz Beodra S.T.R. II
 
..., dânima "natraške"...
Papir uPlek..., da kav neZagoreva ?!? Deset nam je godina !!! Neko je opet isravijo krvinu... Dečijo crtanje sas kredom... Prvo ispitivanje, pa tek ondak... Dobar je ovaj NB informator !!! Žarica... Neko je gâdno štetovo !!! Kad se zaglaviš, a na poljski put...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...