Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
A di je supa ?!? Čestitka za Novu godinu... O padežima... 01.01.11 ... 2009-ta je izaNas !!! Muke sas podDupnjacima ... Rasol... Kako protivu ladnoće... 10000-iti posetilac... Uveliko sezona disnatora...
 
..., dânima "natraške"...
Srećna Nova 2015-ta godina !!! Ispratite staru i lepo dočekajte NG !!! Zaladnilo !!! Prvi sneg..., u moj rodni sokak... Novomiloševačke sove ušarke... Snežno nam, kav upozorenje !!! Vedžba za konje... Božić, po novim kalendaru... Imamo i krivi ogledala... Stigla nam je zima...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...