Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ko je za kafu ? Divljač izmeđ N. Bečeja i N. Miloševa Rejakcija na - Jadžent u NM !!! Telefonsko buđenje... Brez alata, nema zanata !!! Čitaj sas cvikerima zaSunce !!! Zaleđeno NM... Interesantno zapažanje... Svetac... Granica...
 
..., dânima "natraške"...
A mislijo je, da će mi umaći II ... Puno srce domaćinovo... A mislijo je, da će mi umaći... Đakonije za Božić... Mir Božiji, Hristos se rodi !!! Srećan Badnji dan i Badnjo veče... Evo jedna i po Njegošu... KaĆe biti novi kolača ? Nikom nije lako, kad je ladno !!! Kako uZadnje vreme, ladite piće ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...