Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Najgora laloška krpa !!! Tebe više neSlikam !!! Sneg je kratko trajo... Bogojavljenje 2011-te ... Đakonije za Svetog Jovana... NM anđeo čuvar ... Deonica Akcionarskog mlina u ... Obešenjaci... Tociljarka... Mrsne slave...
 
..., dânima "natraške"...
Bogojavljanje... Aca Financ... Pa..., šta ćemo ondak jesti ?!? Novo - L O T O, a na Prvi NM sajt !!! O količinama i o meri...... Ni severni Banat, nije baš tako ravan ! AustroUgarski rekord !!! Nešto se menja !!! A mislijo je, da će mi umaći II ... Puno srce domaćinovo...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...