Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Gulubčija supa... Pa..., neg kako drukčije ?!? Miris, banatcke zemlje... Ko o čemu, a mi o ráni ... Rodna ravnopravnost II ... NaNovo o pošti beodranskoj ... Kašiko-viljuška... Kad Miloševo vodidu Beodrani... Sibir brajko... Izbori prošli - plekate ostale...
 
..., dânima "natraške"...
Novo Miloševo - Center Sveta !!! Kako se u Banat kaže za pahovano ? Vino, ot stare sorte novak II ... Važno uputctvo za kasapina !!! Bogojavljanje... Aca Financ... Pa..., šta ćemo ondak jesti ?!? Novo - L O T O, a na Prvi NM sajt !!! O količinama i o meri...... Ni severni Banat, nije baš tako ravan !
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...