Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Pravo vreme je za ? Znanje imanje, po drugi put u NM II ... PridKraj januvara... Nije svejedno !!! Proslava Svetog Save, 2010-te I... Lisnata gibanica sas ludajom ... Pun šavolj vode na sokak... Zapisi iz Karlovačke Crkve... NovoMiloševački mali oglasi IV... Doba sakcija...
 
..., dânima "natraške"...
Kad ispadne prvi, mlečni zub !!! Ta ništa brez fejsbuka !!! Bilo kako bilo, al skok je obavezan !!! Novo Miloševo - Center Sveta !!! Kako se u Banat kaže za pahovano ? Vino, ot stare sorte novak II ... Važno uputctvo za kasapina !!! Bogojavljanje... Aca Financ... Pa..., šta ćemo ondak jesti ?!?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...