Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Treba da prođe dosta vremena !!! Kako se meni nikad neDesi, takvo šta ?!? Procvetale su lale !!! Memorijalna biciklistička vožnja I ... Blagi uskršnji dani II ... Tampature odJedared !!! Nas baš briga, pošto je gorivo ... Konjski oraći plug... Crko server... Prasice...
 
..., dânima "natraške"...
Uskrs, po gregorijanskim kalendaru !!! Tojás - 12 !!! Stare, opatekarske fijoke... Râna, cvetna bašćica... Nastavljeni su radovi na Dom kulture !!! Novomiloševački šporet, a naCunce II !!! Novomiloševački šporet, a naCunce I !!! Eto, kako se poštuje naša planeta !!! Gasi svetlo..., za našu planetu !!! Igranke u Novom Miloševu...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...