Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Javijo nam se Radmilo, autor Arača 3D ! Madžin punoletni, Veliki petek... Borba zaZdravlje !!! USFV TP - tucanje jaja  I ... Fotografi u akciju ... Dalje nećeš moći !!! Stanovnik NM veštačkog jezera ... Prošo Prvi maj... Beli pulin... Ribica.de...
 
..., dânima "natraške"...
Prvomajski uranak II ... Prvomajski uranak I ... Najčešće korišćene sprave, a uAtar ? Ko se najviše raduje, za Prvi maj ? Kanda nema roštiljanja za Prvi maj ?!? Eto šta, cvećke možedu, da značidu !!! Nove slike, starog, porušenog dvorca... Ni brige nama... Kanda je bijo zdravo, jako sanjiv !!! Pasulj, a na solarni pogon !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...