Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Rimokatolička, crkvena slava - 2014-te Rimokaolička crkvena slava 2013-te... Stâri recepat za paradajz !!! Rimokatolička crkvena slava 2011-te ... Gibanicijada 2010-te VI ... Rimokatolička crkvena slava ... Rimokatolička crkvena slava ... Anti radar detektori... Proširiva se put za Bočar... Slave miloševačke..
 
..., dânima "natraške"...
Nemam internet, zbog Telekoma VIII !!! Nemam internet, zbog Telekoma VII !!! Nemam internet, zbog Telekoma VI !!! Nemam internet, zbog Telekoma V !!! Nemam internet, zbog Telekoma IV !!! Nemam internet, zbog Telekoma III !!! Nemam internet, zbog Telekoma II !!! Nemam internet, zbog Telekoma I !!! Sećanja na detinjstvo III ... Sećanja na detinjstvo II ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...