Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Nagrada T. Pavlović Vasiliju Krestiću ! Lepa jesen... Da li je Simba još uvek sa Vama ? Foto roman, zalastka Cunca... Đačka poseta muzeju Žeravica ... Počela je sizona čišćenja lišća !!! Ništa od vakele ... 1000-ita Slika dana... Aktualna sprava... Tesari...
 
..., dânima "natraške"...
Ćuti već jedared I !!! I meur, u oblik srceta, a u NM !!! Kolko si ono pojo jabuka ? I zdravo, a i hvala ti druže !!! NeRadite dobro !!! Biće oraja !!! Kav u kočar !!! Buca ponovo peče !!! Čuvajte plodove od čvoraka !!! A oni iza mene !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...