Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Plodovi jeseni 2014-te II ... Tipično banatcki XXX ... Prvi, jesenji mraz... Crko štednjak, posla 47-am godina... Dal znate, ot čega je ovo ? O konjskom dupetu ... Radovi isprid Baba Lize ... REPA VRBAS isprid NM table ? Gajde mu njegove III... Prošo oktomber I...
 
..., dânima "natraške"...
Unapred je znao, šta sas takim biva !!! Ala ste i sLagali zdravo !!! uPokojijo se, Ranko Žeravica... Slikovito objašnjenje !!! ZaNas, kav slikere, samo taka pojava !!! Za neke, kreće sizona čišćenja lišća !!! Di ti je tetak..., nešto ga neViđam ? Oni ni neZnadu, da neValja naCunce !!! BKC na BG sajam knjiga 2015-te !!! Malo mîra imadu srne i srndaći...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...