Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Nikom nije lako, kad je ladno !!! Jedino što mrdam... Ta ništa brez srcâdi... SaĆe Prvi maj !!! Zdravo jako je ladno !!! Iroški i paradoški u 2010-tu !!! Dobre i loše klice ... Sivi ždralovi okolo NM-a... Iventarisanje... Model NM policajca ... Vašar...
 
..., dânima "natraške"...
Izbace me iz kafane, a ja kao bumerang !!! Srećna Nova 2016-ta !!! Jal i Vama stigo poklon ? Sad je meni, sve jasno ?!? Kolači, a sas madžarskog Božića... Čujem..., da si najviše drêko ? Kratka čarolija iz magle... Večeraske tamburaši u NP-Ortak !!!            Božić, po novim kalendaru !!!                     Ukrasi prid zimske praznike II ... Doktorska posla...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...