Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
AustroUgarski rekord !!! Opet Nova godina ? Inače bi bacili... Da se malko poFalim... Pazte kudana idete !!! Opravdana kritika nadzorniku !!! Marko Baja, 2009 modni vrisak I NM kučići na poklon... Najstariji fosil u NM, a i šire... Ako treba i do Haga... Letnji putevi...
 
..., dânima "natraške"...
Austrougarska vojna mapa iz 1910-te... Vratijo nam se Kerić !!! Sad je meni jasno... Vreme na prvi dan posla Božića... Sneg na Božić... Srećan Božić !!! Mlekobel ima dobar i proizvod i ambalažu !!! Prvi sneg, zime 2015/2016-te !!! Finalistkinja Pinkovi zvezda - Jelena Pajić !!! A nekad se prangijalo !!! Izbace me iz kafane, a ja kao bumerang !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...