Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
4. Mem. šahovski turnir - Jovan Bešlin uVeliko se radi žito !!! Glad obšta !!! Podmladak DVD-a - rastura !!! EHOS - Završtni koncerat sizone II ... Odgovor DrBach-u ... Poseta iz Madžarske... Čobanske dogodovštine ... Brez kusura molim... Gibanicijada 2006-te... Celi dan pada kiša...
 
..., dânima "natraške"...
Smanjiva se buša, na ozonski omotač !!! Vole, a neMiriši cvećke !!! Bunidu nam se naše milošefčanke !!! Pala nam je zdravo, jâko, velika kiša !!! Čudno neko nebo, a nad Novim Miloševom... Onaj odozGorena !!! Već su velički !!! Šta spremate za ručak ? Opet su nam izKrivili štraftu !!! Ždrebe izBeodre i ždrebe izKarlova !!! Bobikine buve su priŽivile !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...