Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Višnja paradajz... Parna lokamotiva, poslednji put u NM II Kako ovo zovu u Miloševo ? Fejsbukovci..., glasajte za Buklijaše ! Beodra je imala opateku 1822-ge !!! Iz sokaka mog ... Vidijo sam na NM sajt... Gibanicijada 2008-me IV ... Oblak u dugine farbe... Vatreni navijači... Koštunica i Kuždra...
 
..., dânima "natraške"...
Pecaroški plovak, od rodčijog pereta... Lep je Tajland, kao i Srbija..., al ipak... Eeej..., ala bi i volo, da sam tica !!! Ima nečeg, što čak i nama milošefčanima fáli... Eto, šta je rešenje !!! Stara vrata iz Slovenski Konjica... Smanjiva se buša, na ozonski omotač !!! Vole, a neMiriši cvećke !!! Bunidu nam se naše milošefčanke !!! Pala nam je zdravo, jâko, velika kiša !!! Čudno neko nebo, a nad Novim Miloševom...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...