Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Sećanja na detinjstvo I ... Šta najbrže dosadi čoeku ? A što je smenjen, Dragan Belić II ?!? uLepčat nam je center sela !!! Letnjo osveženje ... Žetva 2010-te ... Gibanicijada 2009-te I ... Nov biskup ... Preuređenje porte uKarlovo... Galaxy fuzbalsko finale... Cuncukret i žito...
 
..., dânima "natraške"...
Di guđ se okreneš... Žetva 2016-te... Vilinski konjic lêže jaja... Pecaroški plovak, od rodčijog pereta... Lep je Tajland, kao i Srbija..., al ipak... Eeej..., ala bi i volo, da sam tica !!! Ima nečeg, što čak i nama milošefčanima fáli... Eto, šta je rešenje !!! Stara vrata iz Slovenski Konjica... Smanjiva se buša, na ozonski omotač !!! Vole, a neMiriši cvećke !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...